MAKLUMAN PENTING DARIPADA PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Thursday, December 16, 2010

PIAGAM PELANGGAN PPD SPT


1.             Memperkasakan Pengurusan Perkhidmatan Dan Pentadbiran Sekolah ke arah yang terbaik dan berkualiti.
2.            Mencemerlangkan Akademik secara bersepadu dan menyeluruh berteraskan Sains dan Teknologi.
3.            Memperkukuhkan Iman, Sahsiah, Akhlak dan Budaya Murni pelajar untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu.   
4.            Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh melalui aktiviti kokurikulum.
5.            Melaksanakan sistem pengurusan kewangan dan akaun yang sistematik, amanah dan adil.
6.            Mewujudkan permuafakatan dengan agensi luar demi kebaikan warga sekolah, ibubapa dan masyarakat.

No comments:

Post a Comment